Káňe lesní

 Po poštolce náš nejběžnější dravec. V zimě jich na poli může být i 30. Nejedná se o to, že by se káňata přemnožila, ale v lokalitě se vyskytují hraboši. Většinou se káňata soustřeďují na strništích, kde hraboše loví pěšky. Je dobré jim tam dát tzv. berličky. Jsou to tyčky vysoké asi 2,5m do tvaru T. Káňata tam sedávají a mají odtud větší přehled k lovu hrabošů. Často žerou u silnic přejetou zvěř, což jim na sympatiích u myslivců nepřidá.

     Po lovecké stránce nestojí káňata za nic. Létají pomalu, nemají obratnost ani dravost. Pro tyto vlastnosti se nepoužívají v sokolnictví. Postavou káňata připomínají orla, ale jsou menší.