Luňák hnědý

 

 Zdržuje se v blízkosti řek a jezer. Rád z vodní hladiny sbírá mrtvé ryby. Je to spíše mrchožrout. Může ulovit i žábu nebo hraboše. V jižních zemích navštěvuje skládky a baští odpadky. U nás je poměrně vzácný. Má, podobně jako straka, v oblibě různé lesklé předměty, které nosí na hnízdo. Je velmi chytrý a bystrý. Poznávací znamení: má vykrojený ocásek do vidličky. Na ukázkách loví gumového hada. Dokáže ulovit i kousek masa vyhozený do výšky a za letu ho sežere. Vzhledem k tomu, že není agresivní může být ponechána zcela volně v lednickém parku i několik dní. Běžně se k němu přidávají divocí luňáci. Všichni pak společně krouží nad hlavami užaslých diváků!