Sokol stěhovavý      

 

 V ČR nejznámější dravec podle názvu, ale výskytem velmi vzácný! Jeho úbytek má na svědomí především člověk: chemické přípravky na polích, elektrické sloupy, v minulosti i odstřel. Přes 20 let se u nás vypouští do přírody a stavy se nepatrně zvedají. Jde o nejrychlejšího dravce na světě. Při střemhlavém útoku z velké výšky má rychlost až 300 km/h. Jeho aerodynamická postava je dokonale přizpůsobena k rychlému letu. Díky své rychlosti není schopen lovit kořist na zemi. Je to specialista na lov létajících ptáků a to především holubů. Kořist usmrtí úderem pařátů. Hlavní poznávací znamení je černá hlava a zřetelný černý vous.  opeření  Sviští kolem diváků rychlostí přes 200km/hod a loví maketu holuba.